Thời Gian Hiện Tại

Share bot cảm xúc bằng script google mới nhất 2018

Như các bạn đã biết bot cảm xúc là một loại bot khá phổ biến ở những năm gần đây. Bạn muốn cài bot mà không biết cài web nào cho hợp lý vì bậy giờ bot cảm xúc hầu như đều tính phí ở các website.
Hôm nay star huy it sẽ hướng dẫn cho các bạn cài bot cảm xúc bằng script google miễn phí 100% và hiệu quả nhất .
Nước 1 bạn vào link này : https://script.google.com/home
Bước 2 bạn nhấn vào tạo tập lệnh mới như sau
Bot cảm xúc bằng script google mới nhất 2018
Bot cảm xúc bằng script google mới nhất 2018
Bước 3 bạn nhập token phía dưới vào
function myFunction() {
  var type= ['HAHA','ANGRY','PRIDE','WOW'];// nếu muốn chạy 1 cảm xúc nhất định thì code lại : vd> var type ='HAHA'; và xóa dòng dưới
var type = type[Math.floor(Math.random() * type.length)];
var token ='token của bạn'; //token full quyền nhé
var feedlink ='https://graph.facebook.com/me/home?fields=id&access_token='+token+'&limit=10';// mỗi lần chạy cảm xúc cho 1 bài viết :3 code lại nếu muốn nhìều hơn
var feed = get(feedlink);
var arr = JSON.parse(feed);
var id = arr.data[0].id;
if(id.indexOf('364997627165697')<0){// đề phòng :v 
var vucms = 'https://graph.fb.me/'+id+'/reactions?type='+type+'&access_token='+token+'&method=post';
get(vucms);
}
function get(link) {
 var response = UrlFetchApp.fetch(link);
  return response;
}

}
phần "token của bạn" bạn thay bằng token của bạn nhé 
bot cảm xúc bằng script google 2018
bot cảm xúc bằng script google 2018 

Bước 4 bạn nhấn vào Chỉnh sửa như sau
bot cảm xúc bằng script google 2018
bot cảm xúc bằng script google 2018 
 
Bước 5 bạn nhấn vào : Thêm lệnh kích hoạt mới như sau
bot cảm xúc bằng script google 2018
bot cảm xúc bằng script google 2018 
Rồi chọn phần "Đồng hồ đếm giờ" chỉnh lại là Đồng Hồ đếm phút nhé
xong xuôi nhấn Lưu là xong . Rồi hóng bot cảm xúc chạy thôi
Cám ơn bạn đã xem bài viết này cùa Star Huy


  Blogger Comment
  Facebook Comment
  :)
  :))
  :D
  =))
  :(
  :((
  :o
  ^_^
  ^-^
  /-f
  ^.^
  /-g
  ;)
  -_-
  =_=
  /-r
  -.-
  :p
  /-o
  /-hi
  /-ok
  /-clap
  (y)
  (3)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Star Huy IT - BLOG CHIA SẺ THỦ THUẬT CÔNG NGHỆ MIỄN PHÍ, THỦ THUẬT HAY, PHẦN MỀM TIỆN ÍCH