Thời Gian Hiện Tại

Tổng hợp các link contact còn dùng được 2017

https://m.facebook.com/help/contact/1784422035128779

https://m.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://m.facebook.com/help/contact/313733425335072
https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://m.facebook.com/help/contact/558854327550481
https://m.facebook.com/help/contact/1553947421490701
https://m.facebook.com/help/contact/319547548123767

  Blogger Comment
  Facebook Comment
  :)
  :))
  :D
  =))
  :(
  :((
  :o
  ^_^
  ^-^
  /-f
  ^.^
  /-g
  ;)
  -_-
  =_=
  /-r
  -.-
  :p
  /-o
  /-hi
  /-ok
  /-clap
  (y)
  (3)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Star Huy IT - BLOG CHIA SẺ THỦ THUẬT CÔNG NGHỆ MIỄN PHÍ, THỦ THUẬT HAY, PHẦN MỀM TIỆN ÍCH