Thời Gian Hiện Tại

Tut report apps tên giả

Để report apps tên giả ta làm như sau
Điều kiện cần có là một nick lập trước victim. Vào fake avatar bìa tên thay thế là tên của victim . ip nn nga . report mạo danh tôi . xong report tài khoản này giả mạo . trong 5-1 ngày victim sẽ die md . chờ victim kéo về vào report tiếp mạo danh tôi . r tài khoản này giả mạo  . report 2 lần victim tự bị đá apps 015

  Blogger Comment
  Facebook Comment
  :)
  :))
  :D
  =))
  :(
  :((
  :o
  ^_^
  ^-^
  /-f
  ^.^
  /-g
  ;)
  -_-
  =_=
  /-r
  -.-
  :p
  /-o
  /-hi
  /-ok
  /-clap
  (y)
  (3)

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Star Huy IT - BLOG CHIA SẺ THỦ THUẬT CÔNG NGHỆ MIỄN PHÍ, THỦ THUẬT HAY, PHẦN MỀM TIỆN ÍCH